Válečná 40. léta 20. století v českém sochařství

Jaroslav Sedlář

Abstrakt

České sochařství čtyřicátých let nemění svou formální podobu z let třicátých, ba naopak ji ještě rozvíjí k dokonalosti tvarové i kompoziční, a to v duchu nového klasicismu a tradičního realismu. Avšak v rovině významové se obohacuje o metaforické i alegorické, v podstatě tedy obsahově nové komponenty. Vyhledává náměty z české historie jako například Vincenc Makovský v četných sochách T. G. Masaryka pro česká a moravská města nebo v cyklu reliéfů Z české historie pro výzdobu síně Národního památníku na Vítkově (1935), ve kterém zcela v duchu historismu zobrazoval témata jakými jsou Po bitvě u Lipan, Jiří z Poděbrad, Čeští bratři, Rok 1848, Kde domov můj (1938), Karel starší ze Žerotína (1937).

Plný Text: