Nemocniční nákazy způsobené multirezistentními kmeny bakterií

Ondřej Zahradníček

Abstrakt

V posledních desetiletích se příliš často nehovoří o infekčních nemocech
jako o medicínském problému, alespoň ne v souvislosti s Evropou. Je to přirozené:
zlepšená hygiena v kombinaci s očkováním a užíváním antibiotik zatlačila
během druhé poloviny 20. století zájem o infekční choroby do pozadí, zatímco
zájem lékařské i laické veřejnosti se upřel k jiným problémům, jako jsou nádory,
kardiovaskulární choroby. V poslední době přibyly i různé autoimunitní choroby,
jako je Crohnova nemoc – zejména v souvislosti s novou nadějí na
úspěšné léčení těchto chorob pomocí tzv. biologické léčby, kdy do zánětlivého
mechanismu těchto chorob cíleně zasahují specifické protilátky.

Plný Text: