Povinné očkování ve světle nálezu Ústavního soudu

Tomáš Svoboda, Kristýna Novosadová

Abstrakt

Ačkoli o plošném očkování lze jistě tvrdit, že jde dlouhodobě o významný a úspěšný prostředek preventivní medicíny, současně se ale, jak se zdá, stává navzdory obecné akceptaci také významným společenským tématem. Pokud pomineme názory odmítající očkování jako celek, jde zejména o to, zda má být očkování nařizováno jako povinnost, či zda má být konstruováno na bázi dobrovolnosti a požadované míry proočkovanosti má být dosaženo spíše prostřednictvím přesvědčení společnosti o jeho potřebnosti. V ČR v současnosti jako v řadě jiných postsocialistických zemí funguje model první, tedy očkování povinné.

Plný Text: