Z dubnových dní v roce 1945 v Zemské nemocnici u svaté Anny

Běla Ningerová

Abstrakt

Přímí účastníci těch událostí již dávno nejsou mezi námi. Zachoval se však autentický pramen, a to deník z dubnových událostí, zaznamenaný tehdy mladou lékařkou MUDr. Bělou Jelínkovou, pozdější chotí prof. MUDr. Ningera, DrSc. Paní MUDr. Běla Ningerová-Jelínková (1913–2006) promovala na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v r. 1938 a během války pracovala na různých odděleních nemocnice a posléze na interně. Jejím vedením byl po předčasně penzionovaném prof. MUDr. R. Vanýskovi pověřen primář MUDr. Marquart, přesvědčený nacista, udavač, účastník výslechů českých vlastenců i jejich poprav v Kounicových kolejích.

Plný Text: