Existují děje nevysvětlitelné?

Jan Šmarda

Abstrakt

Autor této knihy označuje sám sebe jako příležitostného publicistu. Otážemeli se pak na obor, kterému svou publicistickou činnost tematicky věnuje, mohli bychom nejspíše uslyšet odpověď "Záhadologii". Karel Wágner sám uvádí, že se věnuje "problematice anomálních jevů". Přitom "anomálními jevy" rozumí jevy dosud souborně označované jako "paranormální", kterých světová publicistika a literatura (hlavně v posledních třech stoletích) zaznamenala tisíce. A jsou to jevy svou povahou mechanické, světelné, tepelné, akustické, elektromagnetické i jiné - prostě jakékoliv fyzikální povahy, které se vyskytují převážně sériově, ale jsou dosud známými fyzikálními zákonitostmi nevysvětlitelné nebo alespoň vysvětlitelné jen velmi nedokonale. Není tedy divu, že kterýkoliv a jakýkoliv, kdekoliv a kdykoliv zaznamenaný a svědecky spolehlivě prokázaný jev tohoto typu zůstane buď zamlčen, nebo si vyslouží označení "nesmysl", "lež", ne-li přímo "recese".

Plný Text: