Univezitní student a český jazyk (úvod do diskuse)

Vladimír Spousta, Jan Šmarda

Abstrakt

Jazyk jako jedinečný komunikační nástroj umožňující člověku sdělit své myšlenky je považován za nejvýznamnější činitel, kterým se člověk (Homo sapiens) vyčlenil z říše ostatních živočišných druhů.
Mateřský jazyk je možno definovat podle různých kritérií různě; v českém prostředí je tímto souslovím nejčastěji označován ten jazyk, kterým na jedince mluví jeho matka. Mateřský jazyk je jedním z nejprůkaznějších identifikačních znaků každého národa a jako dědictví národa představuje jednu z jeho nejvýznamnějších hodnot. Jazyky své národy stmelují a upevňují národní a historické povědomí resp. výlučnost.

Plný Text: