Vědecká péče o zdraví dnešního člověka

Jan Šmarda

Abstrakt

Nová kniha prof. MUDr. Jana Holčíka, DrSc., "Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost", je prvním (úvodním) plodem výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Škola a zdraví pro 21. století", jehož řešitelem je doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.; je tedy plodem společného úsilí Lékařské a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Není proto také divu, že ji vydala společně dvě brněnská nakladatelství: Masarykova univerzita a MSD.

Plný Text: