Zemřel Ludvík Tošenovský

Ivana Holzbachová

Abstrakt

Dne 7. března zemřel po těžké nemoci ve věku nedožitých 95 let profesor Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Ludvík Tošenovský. Narodil se dne 24. 12. 1917 v Sýkorci (okres Nový Jičín), vystudoval Učitelský ústav v Příboru a teprve potom externě maturoval na Reálném gymnáziu ve Valašském Meziříčí.

Plný Text: