Ad hoc aukcím obrazů

Jaroslav Sedlář

Abstrakt

"Dílo Františka Kupky (1871-1957) patří do zlatého fondu českého výtvarného umění. Kupka se stal průkopníkem abstraktního umění a po roce 1930 se zaměřil na tzv. geometrickou abstrakci. Odborníci spatřují v jeho dílech prvky fraktální geometrie i latinskoamerického šamanismu." (str. 265) - Esoterické Čechy, Morava a Slezsko, Centrum Praha (průvodce skrytými dějinami země). Nakl. Eminent 2000.

Na jaře letošního roku zaujala naši odbornou veřejnost restituce a následná aukce obrazu Františka Kupky Tvar modré z roku 1913 (majetek Jindřicha Waldese, slavného "krále" světové výroby patentek, knoflíků, háčků, oček, náprstků a přezek; Jindřich Waldes přijal logo firmy - "Miss KIN" - které vzniklo na lodi plující roku 1912 do Ameriky, kdy si Waldesova společnice Elisabeth Coyensová vložila do oka z rozpustilosti velkou patentku a právě malíř František Kupka ji zvěčnil na plátno. Vojtěch Preissig z ní pak pohotově vytvořil firemní logo firmy).

Plný Text: