Přišel čas se ohlédnout

Jan Šmarda

Abstrakt

Dne 22. 2. 2012 se dožila 70 let historička lékařství a historiografka Lékařské fakulty MU - doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc. K této příležitosti je cílen následující rozhovor.

Plný Text: