Historie Malé galerie Závodního klubu Antonína Trýba na lékařské fakultě, jak jsem ji prožíval

Jan Šmarda

Abstrakt

Své studium všeobecného lékařství jsem absolvoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně v letech 1949–1955. Promocí jsem ovšem získal titul „promovaný lékař“; ten mně byl změněn na „doktor medicíny“ až v roce 1966; to už se brněnská univerzita – zásluhou svého rektora (1959–1970) Theodora Martince z Přírodovědecké fakulty – jmenovala Univerzita J. E. Purkyně. Toto jméno nesla už v roce 1963, kdy mně udělila vědeckou hodnost „kandidát lékařských věd“.

Plný Text: