130. výročí narození Emanuela Šrámka (10. května 1881 – 18. března 1954)

Universitas - revue Masarykovy univerzity

Abstrakt

Letos uplyne 130 let od narození univerzitního profesora Emanuela Šrámka, prvního profesora fonetiky na brněnské univerzitě, dlouholetého učitele Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, významného odborníka v oboru obecné a experimentální fonetiky a vynikajícího romanisty.

Plný Text: