20. výročí úmrtí profesora Jaroslava Švejdy

Universitas - revue Masarykovy univerzity

Abstrakt

Lidská paměť je krátká i děravá, a proto jsou na místě vzpomínkové publikace na naše předchůdce, učitele a přátele, kteří se zapsali do našich odborných i osobních osudů tou největší měrou. V tomto roce si takto musíme připomenout dvacáté výročí smrti jednoho z našich nejvýznamnějších patologů minulého století - prof. MUDr. Jaroslava Švejdy, DrSc., dlouholetého přednosty I. Patologicko-anatomického ústavu Lékařské fakulty brněnské univerzity a současně i významného onkologa, prvního ředitele jediného komplexního onkologického pracoviště v České republice, Výzkumného ústavu klinické a experimentální onkologie, nynějšího Masarykova onkologického ústavu.

Plný Text: