Barva a tón aneb Zavátá cesta umění i apercepce

Rudolf Pečman

Abstrakt

Vztah barvy a zvuku (tónu) zajímal nejen impresionisty, nýbrž myslitele, vědce a hudebníky všech dob. Již roku 1725 zkonstruoval Louis Bertrand Castel (1688-1757) barevný klavír, ale jeho pokus ztroskotal. Tento jezuita, podnícený Newtonem, zkoumal "barevné slyšení" a považoval je za psychologický úkaz. Nazval je "audition colorée".

Plný Text: