120. výročí narození prof. Jana Loevensteina

Universitas - revue Masarykovy univerzity

Abstrakt

Profesor finanční vědy Jan Loevenstein, jenž zastával v akademickém roce 1928/1929 funkci děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity, se narodil dne 20. října 1886 v Hradci Králové. Po absolvování gynmázia v Truhlářské ulici v Praze pokračoval ve studiu práva na Univerzitě Karlově, kde promoval roku 1911. Poté pracoval u olomoucké Obchodní komory.

Plný Text: