Latina verzus angličtina v cizích slovech

č.1(2006)

Abstrakt
Možná že jsem čtenáře překvapil hned pravopisem předložky verzus v nadpisu článku. Starší uživatelé češtiny si zajisté zvykli na pravopisnou podobu versus, vyslovovanou ovšem [verzus]. V Pravidlech českého pravopisu z r. 1993, kdy byly provedeny některé změny v zapisování cizích slov, slovo versus nenajdete, ale Akademický slovník cizích slov z r. 1995 je doporučuje psát podle výslovnosti: verzus. Myslím, že žádný Čech už nevyslovuje ve slově versus souhlásku -s- a že často v duchu naší pravopisné soustavy uvádí pravopis do shody s výslovností. Pravda, tu a tam uslyšíme od pravopisných staromilců námitky proti takovému počešťování slov latinského púvodu, ale zachování -s- by zde bezpochyby narušovalo současné pravopisné zvyklosti. Přesto připusťme zatím pravopiné kolísání verzus//versus.