Vladimír Helfert a Václav Kaprál "Amicis omnia sunt communia."

Rudolf Pečman

Abstrakt

Podtitul převzatý z Terentia (Dívka z Andru) a z Cicerona (O povinnostech) vypovídá: "Přátelům je vše společné." Vladimír Helfert a Václav Kaprál sdíleli nezměrnou lásku k hudbě. Baron, svobodný pán Vladimír z Helferni, z rodu šlechtického, vysoce vzdělaného a osvíceného, zřekl se baronského titulu, neboť byl příliš svobodomyslný. Miloval svůj národ, lámal pouta tradice (lépe: tradicionalismu) a zpátečnictví. Za Rakousko-Uherska věřil v ustavení samostatného státu, nezávislého na německy orientovaném císařství.

Plný Text: