Bakterie Staphylococcus jako častý zdroj nebezpečí pro člověka

Roman Pantuček

Abstrakt

Stafylokoky patří k nejdéle studovaným a v přírodě k nejrozšířenějším bakteriím. Jejich buňky jsou nepohyblivé, nesporulující, fakultativně anaerobní, kultivačně poměrně nenáročné a vyskytují se samostatně, ve dvojicích či v hrozníčkovitých seskupeních. Nacházíme je zpravidla v hustších populacích na kůži a sliznicích savců a ptáků. Nejvýznamnějším a nejzajímavějším druhem je Staphylococcus aureus, tzv. "zlatý stafylokok", který patří mezi závažné lidské i zvířecí patogeny.

Plný Text: