80 let od narozeni prof. Jaromíra Bartoše

Universitas - revue Masarykovy univerzity

Abstrakt

Jaromír Bartoš se narodil dne 28. 3. 1927 v obci Písečné. Studoval na gymnáziu v Třebíči a poté na Filozofické fakultě MU filozofii a dějepis. Stal se učitelem, ale už v r. 1950 složil rigorózní zkoušky na základě práce Noetický a axiologický systém Karla Engliše.

Plný Text: