Naše Collegium musicum

Rudolf Pečman

Abstrakt

Hodlám zde připomenout, že Collegium musicwn na naší Filozofické fakultě
bylo vúbec prvním univerzitním sdružením pro pěstování hudby na našich
vysokých školách. Karlova univerzita žádný takový ansámbl nezaložila
a my v Brně jsme byli v nové době v tom smyslu prúkopníky. Dnes jako by
vše již málem zapadlo do hlubin zapomnění. Málokdo si vzpomene na 27. listopad
1928, a přece to bylo datum pro Masarykovu univerzitu významné.
Právě tehdy vzniklo při tehdejším semináři hudební vědy uvedené Collegiwn
musicwn.

Plný Text: