Abiotická technika zemědělská

Josef Šmajs

Abstrakt

Zemědělství je převážně biotickou technologií, která je v širokém rozsahu sladěná s biosférou a která je proto přirozeně automatizovaná, energeticky úsporná a bezodpadová. Jde současně o technologii sourodou s biologickou strukturou člověka, a to jak svými produkty určenými ke konečné osobní spotřebě, tak svými nároky na lidskou účast v pracovním cyklu. Abiotický technický pokrok tu proto přináší růst produktivity lidské práce a uvolňování pracovní síly, ale nikoli rozšiřování lidských potřeb a přímé zlepšování kvality "výrobků" (potravin).

Plný Text: