Žilní onemocnění

Ivo Hofírek

Abstrakt

V průmyslových zemích tvoří žilní onemocnění největší skupinu cévních chorob a představují významný zdravotní a socioekonomický problém. Chronická žilní nedostatečnost je způsobena převážně posttrombotickým syndromem, hlubokou žilní trombózou a nejčastěji žilními varixy. Až v 99% případů jde o postižení žil na dolních končetinách.

Plný Text: