Laboratoř slovesné tvorby na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně

Josef Prokeš

Abstrakt

Studenti na Fakultě informatiky MU v Brně jsou zvyklí vnímat text jako informaci. A to informaci co možno komprimovanou a verifikovanou, jakož i kvantifikovanou a algoritmizovanou. K tomuto nazírání textu je vede mimo jiné také výuka v povinném předmětu základy odborného stylu. Vedení fakulty (fakulty založené právě před deseti lety) si ovšem od samého začátku uvědomovalo, že absolventi by měli být nejenom "levohemisférovými" odborníky na slovo vzatými, nýbrž i osobnostmi co možno komplexně rozvinutými.

Plný Text: