K prazdrojům slov neboli O etymologii

Radoslav Večerka

Abstrakt

Pojem etymologie byl vypracován v starořecké filozofii. Termín sám uvedli do oběhu stoikové. Vycházeli z Platónova rozlišování slov prvotních (ta prota) a druhotných/odvozených (ta hystera) a z jeho úsilí dobrat se "pravdivého, správného" významu slov, neboť je pokládal za materiální ztělesnění pojmú, "idejí". Proto i pro stoiky a pro novoplatoniky právě v slovech a jejich etymologickém výkladu (tj. výkladu jejich "správnosti") spočíval počátek vědění o světě.

Plný Text: