Transformace stomatologie

Jiří Vaněk

Abstrakt

Stomatologie je v Koncepci MZ ČR z roku 2001 definována jako samostatný lékařský směr se základními obory: praktické zubní lékařství, ortodoncie, maxilofaciální chirurgie. V současné době prodělává řadu transformačních změn, které se dotýkají i systému vzdělávání na vysokých školách a univerzitách, samozřejmě také na Masarykově univerzitě v Brně.

Plný Text: