Právní věda, či mentální hříčka? (právně teoretický fejeton)

Pavel Molek

Plný Text: