Platónovo a Aristotelovo učení o přirozenosti ženy v kontextu přirozenosti obce (polis)

Monika Puškinová

Plný Text: