Putování s psychologií, cestou necestou

Josef Švancara

Abstrakt

Název mého článku naznačuje, že cesta k dosažení kvalifikace profesora obecné psychologie a vývojové psychologie, jak je uvedena v mém dekretu z roku 1991, měla řadu peripetií. Pokusím se ve své paměti projít nejméně šesti desetiletími profesních zkušeností na sedmi pracovištích, s jedním předčasným „naplánovaným“ starobním důchodem.

Plný Text: