... s čerstvým sedmdesátníkem,

Universitas - revue Masarykovy univerzity

Abstrakt

profesorem MUDr. Augustinem Svobodou, CSc.

Tvou celoživotní výzkumnou oblastí je biologie buňky a experimentálním modelem je buňka kvasinková. Smím tě požádat, abys v úvodu našeho rozhovoru našim čtenářům stručně popsal svou vědeckou práci?

Plný Text: