Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Nejasné loajality: způsoby přináležitosti a nepatření migrantů v transnacionálních sociálních polích
Radka Klvaňová
Sociální studia / Social Studies  ročník: 6,  číslo: 1,  první strana: 91,  rok: 2009  
https://doi.org/10.5817/SOC2009-1-91