Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Analysis of Police Culture through Use of OCAI Model
Monika Pajpachová, Iveta Nováková
SOCRATES. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls / SOCRATES. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law  ročník: 3,  číslo: 6,  první strana: 18,  rok: 2016  
https://doi.org/10.25143/socr.06.2016.3.18-32Copyright (c) 2019 Jozef Andraško

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.