Návrat na podrobnosti článku Další čtení Freudovy kazuistiky: Setkání s Kateřinou jako otisk spoluutvářené dynamické scény a počátek psychoanalytické metody
Stáhnout