Crossref Cited-by (3)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. A quality framework for assessing the designed curriculum – a basis for the Czech PE curriculum revision
Petr Vlček
AUC KINANTHROPOLOGICA  ročník: 56,  číslo: 1,  první strana: 47,  rok: 2020  
https://doi.org/10.14712/23366052.2020.6

2. Tělesná výchova v kurikulu Anglie: komparace s RVP ZV
Michal Lupač
Pedagogická orientace  ročník: 29,  číslo: 3,  první strana: 261,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/PedOr2019-3-261

3. Analysis of the Swedish PE curricula: A comparison with the Czech curricula documents
Michal Lupač
Tělesná kultura  ročník: 41,  číslo: 1,  první strana: 25,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5507/tk.2018.003Copyright (c) 2017 Martina Habrdlová, Michal Lupač, Petr Vlček

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.