Crossref Cited-by (3)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Vnitřní struktura práva a koncepce systematiky práva v dílech H. L. A. Harta a Niklase Luhmanna
Pavel Ondřejek
AUC IURIDICA  ročník: 2019,  číslo: 3,  první strana: 103,  rok: 2019  
https://doi.org/10.14712/23366478.2019.33

2. Koncepce systematiky práva předcházející právnímu pozitivismu 19. století
Pavel Ondřejek
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE  ročník: 49,  číslo: 2,  první strana: 73,  rok: 2020  
https://doi.org/10.14712/2464689X.2019.34

3. Jiné výdělečné činnosti státních zaměstnanců: výkon činnosti rozhodce zaměstnancem státní správy a ve srovnání s dalšími činnostmi (znalecká činnost, tlumočnická činnost aj.)
Alexander J. Bělohlávek
Časopis pro právní vědu a praxi  ročník: 27,  číslo: 3,  první strana: 311,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/CPVP2019-3-1