Návrat na podrobnosti článku Úvahy nad zjednodušenými formami trestního řízení (diversion) de lege ferenda
Stáhnout