The Ethnic Removals of Ukrainians and Poles in Eastern Europe after the World War II and their Impact on Post-war Czechoslovakia

Vol.14,No.1-2(2022)

Abstract

The article focuses on ethnic removals as the aftermath of the outcome of World War II. The removal of the nations of Eastern Europe, especially Ukrainians and Poles, had irreversibly altered the ethnic circumstances or security situation of many states except Czechoslovakia. The transfers of inhabitants and the transformation of the frontiers where the ethnic collectives originally lived were radical solutions to the severe societal tensions of that period. The article discusses migration movements which in consequence influenced Czechoslovakia.


Keywords:
WWII; Ethnic Removals; Czechoslovakia; Geopolitics; Ukrainians; Poles; Czechoslovak army
References

Archive of Security Forces in Prague, fund 300 (State Department of Security Prague), inv. u. 300-25-1, fol. 21.
Archive of Security Forces in Prague, fund 307 (Banderovci), inventory unit 307-103-1, fol. 1–4.
Archive of Security Forces in Prague, fund 307 (Banderovci), inv. u. 307-102-3, fol. 6.
Archive of Security Forces in Prague, fund VI – D, inv. u. VI – D-2(42), fol. 21. Government Resolution on Providing Victims of Fighting to the Bandera group of 23 October 1947.
Armstrong, J. (1963). Ukrainian nationalism. New York: Columbia University Press.
Bílek, J. - Láník, J. - Šach, J. (2006). Československá armáda v prvním poválečném desetiletí. Květen 1945–květen 1955. Praha: Ministerstvo obrany České republiky.
Gajdoš, M., Konečný S. (2014). Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky II (1945–1953). Prešov: Universum.
Kabačij, R. (2012). Wygnani na stepy: przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski na południe Ukrainy w latach 1944–1946. Varšava: Zwią zek Ukraiń có w w Polsce.
Kershaw, I. (2017). Do pekel a zpět: Evropa 1914–1949. Praha: Argo.
Magocsi, J. P. (2018). Historical atlas of Central Europe. Th ird revised and expanded edition. Toronto: University of Toronto Press.
Marples, D. R. (2007). Heroes and Villains. Creating National History in Contemporary Ukraine. Budapešť: Central European University Press.
Military Historical Archive Prague, fund Military Offi ce of the President of the Republic, carton 1, reference number 4996/I a – secret news 1945. News from Eastern Slovakia dated 6 September 1945.
Milotová, J. (1999). „Česká otázka“ a nacistické plány na její řešení. In Brandes, D., Ivaníčková, E., Pešek, J. (eds.), Vynútený rozchod. Vyhnanie a vysídlenie z Československa 1938–1947 v porovnání s Poľskom, Maďarskom a Juhosláviou. Bratislava: Veda, pp. 21–30.
Misiło, E. (2012). Akcja „Wisła“ 1947: dokumenty i materiały. Varšava: Archiwum Ukraińskie.
Motyka, G. (2006). Ukrajińska partyzantka 1942–1960. Dzialalność Organizaciji Ukrajińskich Nacjonalistów i Ukrajińskiej Powstańczej Armii. Varšava: Instytut Studiów Politycznych PAN.
Motyka, G. (2014). Na Białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1953. Krakov: Wydawnictwo Literackie.
National archive Prague, fund Klement Gottwald (1938–1953) 100/24, archival unit 1494, carton 145. Records of the meeting of the 102nd meeting of the Czechoslovak Government of 16 September 1947.
Potychnyj, P. J. (2008). My Journey, part 1. Toronto and Lvov: Litopys UPA.
Reid, A. (2000). Borderland: A Journey Th rough the History of Ukraine. Boulder: Westview Press.
Řepa, T. (2019). Banderovci. Politické souvislosti, následky zneužití komunistickou propagandou, návaznost na hybridní konfl ikt v současnosti. Praha: Academia.
Šmigeľ, M. (2007). Banderovci na Slovensku (1945–1946): K problematike činnosti a propagačních antikomunistických aktivít oddielov Ukrajinskej povstaleckej armády. In Šmigeľ, M. (ed.), Radikálný socializmus a komunismus na Slovensku (1918–1989). Společnosť medzi demokraciou a totalitou. Banská Bystrica: Historický ústav Slovenské akademie věd, p. 140.
Šmigeľ, M. (2009). V boji s banderovci na Slovensku (1945–1947). Aktivity československých bezpečnostních složek proti UPA – spolupráce s Polskem a SSSR. In Volná, K. (ed.), Aktivity NKVD/KGB a jejich spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989. Praha: Institute for the Study of Totalitarian Regimes, pp. 217–226.
Šmigeľ, M. et al. (2015). “Ethnic Cleansings and a Concept of Ethnically Homogenous States in Europe (In the Context of Historical Experience and Memory)”. In Zudová-Lešková, Z. (ed.), Resettlement and extermination…, p. 11.
Šmigeľ, M., Kruško, Š. (2005). Opcia. Proces opcie a presídlenia občanov ČSR do ZSSR na základe československo-sovietskej dohody z 10. júla 1946. Prešov: Imprint.
Snyder, T. (2013). Krvavé země. Evropa mezi Hitlerem a Stalinem. Praha: Paseka/ Prostor.
Štaigl, J. (2011). Spolupráca vojenských jednotiek ČSR, Poľska a ZSSR v akciách proti UPA na východnom Slovensku v rokoch 1945–1947. In Vojenská história, issue 2, pp. 77–78.
Syrůček, M. (2008). Banderovci – hrdinové nebo bandité? Praha: Epocha, p. 117.
Szcześniak, A. - Szota, W. (1973). Droga do nikad. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce. Varšava: Wmon.
Veber, V. (2015). Konec druhé světové války a sovětizace střední Evropy. In Paměť a dějiny, Institute for the Study of Totalitarian Regimes, issue 2, pp. 13–14.
Veselý, L. (2010). „Proti fašistickým bandám UPA“. Ukrajinci v propagandě lidového Polska. In: Soudobé dějiny, issue 4, pp. 667–701.
Vondrášek, V. (2004). Politická situace na Slovensku a její odraz v československé armádě dislokované na Slovensku v letech 1945–1947. In Hanzlík, F., Vondrášek, V. (eds.), Armáda v zápase o politickou moc v Československu v letech 1945–1948 (Sborník podkladových studií). Brno: Univerzita obrany, p. 240.
Vykoukal, J. - Litera, B. - Tejchman, M. (2017). Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989. Praha: Libri.
Zubov, A. et al. (2015). Dějiny Ruska 20. století, vol. II, 1393-2007. Praha: Argo.
Zückert, M. (2016). Migration and Landscape. Intentional Change and the Long- Term Transformation of Cultural Areas in East Central Europe. In Zückert, M., Hein-Kircher, H. (eds.), Migration and landscape transformation: changes in East Central Europe in the 19th and 20th century. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, p. 5.
Zudová-Lešková, Z. (2015). Resettlement and Extermination of the Populations – Fixed Part of Human History. In Zudová-Lešková, Z. (ed.), Resettlement andextermination of the populations: a syndrome of modern history. Praha: Historický ústav, Th e work of Institute of History, Czech Academy of Sciences, p. 11.

Metrics

0

Crossref logo

0


588

Views

211

PDF views