Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Personální politika jako nástroj státu k prosazení zájmů v mezinárodních organizacích: případová studie České republiky
Kateřina Kočí, Kateřina Kočí, Zbyněk Dubský, Anna Lukešová, Zuzana Kasaková, Tomáš Doležal
ACTA POLITOLOGICA  ročník: 13,  číslo: 1,  první strana: 43,  rok: 2021  
https://doi.org/10.14712/1803-8220/24_2020

2. Is the “new” always “new”? Theoretical framework problems of new political parties’ research: The Czech Republic experience
Daniel Šárovec
Politics in Central Europe  ročník: 15,  číslo: 1,  první strana: 55,  rok: 2019  
https://doi.org/10.2478/pce-2019-0003Copyright (c) 2017 Jaroslava Pospíšilová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.