Obraz první Československé republiky při projednávání Ústavy ČR