Rodney G. Peffer: Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť