Rodney G. Peffer: Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť

Marián Sekerák

Abstrakt

Bratislava: Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2014. Edícia Pohľady za horizont, zv. 15. 492 s., ISBN 978-80-8061-815-5. Preklad: Richard Cedzo, predslov: Ľuboš Blaha.

Bibliografická citace

Sekerák, M. (2015). Rodney G. Peffer: Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť. Středoevropské politické studie, 17(2), 242–248. doi:https://doi.org/10.5817/CEPSR.2015.2.242

Klíčová slova

marxismus; morálka; sociální spravedlnost

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

DiQuattro, Arthur (1992): „Marxism, Morality, and Social Justice. By R. G. Peffer (book review).“ The Journal of Politics 54(2): 615–617. https://doi.org/10.2307/2132055

Geoghegan, Vincent (1991): „R.G. Peffer: Marxism, Morality and Social Justice (book note).“ Political Studies 39(2): 438.

Rawls, John (1997): Politický liberalizmus. Prešov: Slovacontact. Preklad: Pavol Štekauer.

Rawls, John (2007): Spravodlivosť ako férovosť. Bratislava: Kalligram. Preklad: Richard Cedzo.

Sekerák, Marián (2014): „Rawlsův model „demokracie založené na vlastnictví“ jako alternativa k sociálnímu státu?“ Politologická revue 19(2): 113–139.

https://doi.org/10.5817/CEPSR.2015.2.242


Copyright (c) 2015 Marián Sekerák

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.