Rodney G. Peffer: Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť

Roč.17,č.2(2015)

Abstrakt
Bratislava: Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2014. Edícia Pohľady za horizont, zv. 15. 492 s., ISBN 978-80-8061-815-5. Preklad: Richard Cedzo, predslov: Ľuboš Blaha.

Klíčová slova:
marxismus; morálka; sociální spravedlnost
Biografie autora

Marián Sekerák

Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University

Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova.
Reference

DiQuattro, Arthur (1992): „Marxism, Morality, and Social Justice. By R. G. Peffer (book review).“ The Journal of Politics 54(2): 615–617. https://doi.org/10.2307/2132055

Geoghegan, Vincent (1991): „R.G. Peffer: Marxism, Morality and Social Justice (book note).“ Political Studies 39(2): 438.

Rawls, John (1997): Politický liberalizmus. Prešov: Slovacontact. Preklad: Pavol Štekauer.

Rawls, John (2007): Spravodlivosť ako férovosť. Bratislava: Kalligram. Preklad: Richard Cedzo.

Sekerák, Marián (2014): „Rawlsův model „demokracie založené na vlastnictví“ jako alternativa k sociálnímu státu?“ Politologická revue 19(2): 113–139.

Metriky

0

Crossref logo

0


936

Views

522

PDF views

381

HTML views