Copyright (c) 2015 Petr Dvořák

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Polarizovaná politika?
Eva Lebedová
ISBN 978-80-244-5209-8  rok: 2017  
https://doi.org/10.5507/ff.17.24452098