Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. The spectre of the queue: resignifying the past in the post-communist Czech Republic
Pavel Pospěch
American Journal of Cultural Sociology  rok: 2019  
https://doi.org/10.1057/s41290-019-00068-9