Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Age-Friendly Rural Areas. The Challenges of Measurement and Evaluation in Czech Older Adults
Lucie Vidovićová
Sociální studia / Social Studies  ročník: 15,  číslo: 1,  první strana: 25,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/SOC2018-1-25