Crossref Cited-by (2)

The listed references are provided by Cited-by (Crossref service) and thus do not represent the full list of sources citing the article.

1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů online v právu EU a jeho dopady na českou právní úpravu
Pavel Loutocký
Revue pro právo a technologie  vol: 8,  issue: 15,  first page: 261,  year: 2017  
https://doi.org/10.5817/RPT2017-1-9

2. Análisis crítico de la plataforma europea de resolución de conflictos en línea
Wendolyne Nava, Gabriela Ortega
IDP Revista de Internet Derecho y Política  issue: 29,  year: 2019  
https://doi.org/10.7238/idp.v0i29.3158
Copyright (c) 2016 Masaryk University Journal of Law and Technology