Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Law for Elites
Terezie Smejkalová, Markéta Štěpáníková
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric  ročník: 59,  číslo: 1,  první strana: 47,  rok: 2019  
https://doi.org/10.2478/slgr-2019-0028

2. Philosophical Approach to the Statutory Drafting
Martin Škop
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica  ročník: 92,  první strana: 51,  rok: 2020  
https://doi.org/10.18778/0208-6069.92.04