Výzkum lidských práv: Kritická reflexe současných přístupů