Copyright (c) 2015 Dana Raluca Buturioiu, Nicoleta Corbu

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. A Meta-Analysis of News Media’s Public Agenda-Setting Effects, 1972-2015
Yunjuan Luo, Hansel Burley, Alexander Moe, Mingxiao Sui
Journalism & Mass Communication Quarterly  ročník: 96,  číslo: 1,  první strana: 150,  rok: 2019  
https://doi.org/10.1177/1077699018804500