Tisova koncepcia národa. Spor univerzálneho humanizmu a národného partikularizmu