Martin Bastl: Radikální levice v České republice. Devadesátá léta dvacátého století