Detaily autora

Šmajsová Buchtová, Božena

  • No 3 (2009) - Očima ekonoma
    K potřebě obratu ve vzdělávání studentů ekonomických oborů
    Abstrakt  PDF